ShabbatServices_Wide.jpg

שבת עם חב"ד


SynagogueServices_Wide.jpg

זמני השבת

ליל שבת

תפילת מנחה וקבלת שבת - בחורף בזמן הדלקת נרות. בקיץ 19:30

סעודת ערב שבת - לאחר התפילה 
 

שבת ביום

שיעור חסידות - 9:00
שחרית - 10:00

סעודת השבת - לאחר התפילה
מנחה - זמן הדלקת נרות

סעודה שלישית - לאחר התפילה


**אם אין מניין בבית חב"ד יש בבית הכנסת 'יד לזיכרון', שנמצא מול שוק מודיאנו
זמני התפילות בבית הכנסת 'יד לזיכרון' הם -
תפילת ערבית וקבלת שבת - חצי שעה לפני הדלקת נרות
תפילת שחרית בבוקר- 08:00
מנחה - שעה לפני צאת השבת


סעודת שבת.jpg

סעודות שבת

הנכם מוזמנים לסעודות שבת באווירה מיוחדת עם חב"ד

סעודות השבת מתקיימות ב מסעדת 'השלום' שבמלון אסטוריה, מסעדה כשרה למהדרין בכל ערב שבת ובשבת בצהריים לאחר התפילות.

רישום ותשלום לסעודות השבת תתבצע דרך הלינק https://app.flowiz.io/ther/f/ או בקבלה של מלון אסטוריה במשך ימות השבוע.


פרטים נוספים אצל תהילה 30-698-8370928+ וואסטאפ